VVE Adviseur

     Piet van Herwijnen

Stichting De VvE Adviseur

De VvE Adviseur zet zich in voor alle vraagstukken met betrekking tot Vereniging van Eigenaars als adviseur en/of ondersteuning. Ook kunnen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen zowel in- als extern worden verzorgd.

Bij geschillen kan er worden opgetreden als mediator. Bijeenkomsten of vergadering kunnen door De VvE Adviseur onafhankelijk geleidt worden.


foto gebouw


Vraagbaak:

Bericht van 02-08-2016

Hoe fijn is het om bij het oprichten van bijvoorbeeld een beheerkantoor laagdrempelig deskundig advies in kunnen winnen? Of bij ingewikkelde vraagstukken even ruggenspraak te houden met een adviseur? Ook bij professionalisering kan de ervaring van De VvE Adviseur ingezet worden. Voorlichtingen: De VvE adviseur kan op maat gemaakte voorlichtingen of cursussen verzorgen voor u zelf of medewerkers(sters). Dit kan zowel in- als extern. Na een gedegen intake zal er een voorstel van te behandelen onderwerpen gedaan worden. Indien de opdrachtgever hiermee akkoord is, zullen deze onderwerpen nader uitgewerkt worden tot een cursus met een daarbij behorend tijdplan. Gedurende het gehele traject zal er nauw overleg zijn met de opdrachtgever over de kosten die hiermee gemoeid zijn. Geschillen: Het kan prettig zijn als een onafhankelijk mediator u helpt een (langdurig of ingewikkeld) geschil vlot te trekken? Vaak kan de frisse deskundige kijk helpen het geschil helder te analyseren waarna voor de betrokken partijen duidelijk wordt wat de weg naar een gedegen oplossing is. Vergaderingen: Tijdens bijeenkomsten of vergaderingen is het vaak erg fijn dat u als bestuur of beheerder uw handen vrij houdt om zonder afleiding deel kunt nemen aan de gesprekken. Na een vooroverleg zal De VvE adviseur de leiding op zich kunnen nemen. Uiteraard zal hij in de huid van de opdrachtgever kruipen om haar belangen goed en deskundig te behartigen.


Achtergrondinformatie:

foto gebouw

De Stichting De VvE Adviseur is in 2011 opgericht door Piet van Herwijnen. Piet kent als geen ander het klappen van de zweep en na zijn pensionering is hij zich blijven inzetten voor een professionaliseringslag binnen VvE land. Gedrevenheid en professionaliteit komen hierbij goed van pas.


  Contact:

Stichting De VvE Adviseur

p/a Rijksstraatweg 14

4254 XE Sleeuwijk

Contactpersoon: Piet van Herwijnen

Email: vveadviseur@gmail.com

Tel. 06-41548519